Bijbels geloof

De Bijbel is geïnspireerd door God en daarom de waarheid. Het is de leidraad voor ons.

 

 


1. God bestaat en Hij heeft ons gemaakt met een doel, namelijk dat we in relatie met God leven. Echt leven is dat we met God in contact staan en Hem volgen.
2. Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is mens geworden en heeft het mogelijk gemaakt God te leren kennen en in een relatie met Hem te leven. Dat deed Hij door te sterven aan een kruis en na drie dagen weer levend te worden.
3. Ieder mens heeft een vrije keuze om Jezus te vertrouwen en Hem in zijn leven te vragen.
Dat wordt zichtbaar in de doop. Ieder mens ondervindt ook de gevolgen van zijn keuze in het leven na de dood.
4. We verwachten dat Jezus spoedig terugkomt om zijn rijk van vrede en rechtvaardigheid te stichten en Satan zijn macht te ontnemen.
5. Tot die tijd heeft Jezus de Gemeente, de Bijbel en zijn Geest gegeven om te leven zoals God het bedoeld heeft.