Bijbelstudie: Een sterk fundament

Heb je interesse in grondige Schrift uitleg en studie? Eens in de drie weken houden we op maandagavond Bijbelstudie in het MFC, samen met de locatie Zierikzee. Deze avonden zijn open voor iedereen.