Eerste kennismaking

Een gemeente in opbouw is haar identiteit nog aan het vormen.

Maar we hebben ons fundament in Jezus Christus en de Bijbel. We doen het op een toegankelijke manier. Ook voor niet-kerkelijke mensen.  

Het begon toen de Christengemeente Zierikzee uit de beschikbare ruimte groeide. Dus we bestaan nog niet zo lang. Sinds 2013.

Stichting Christengemeente Zierikzee bestaat uit 2 gemeenten met 2 locaties.

Vijverbergstraat 8 4317 BA Noordgouwe

Grevelingenstraat 35 4301 XZ Zierikzee