Huiskringen: Verdieping en gemeenschap

De huiskring is de eerste plek van zorg voor elkaar. Er is een kring voor Schouwen en een kring voor Duiveland. Op de kring is ruimte om elkaar beter te leren kennen. Maar ook om Bijbelstudie te doen, na te praten over de preek/bijbelstudie, gebed  enz. De kringen bepalen zelf de inhoud van de avonden.