Jong en oud samen

Het 'gezin-zijn' staat centraal. Jongeren en ouderen zien elkaar staan, trekken met elkaar op en geven elkaar de ruimte. Bemoediging en ruimte voor inbreng zijn belangrijk .
Vaak wordt in grote gemeentes voor elke doelgroep wel iets aparts georganiseerd. Als kleine gemeente kiezen we voor een andere benadering.