Jongeren: Waardevolle leden van de gemeente

Zonder de inzet van de jongeren zou de Christengemeente Noordgouwe niet kunnen functioneren. Ze horen er bij.


Speciale jongerenavonden worden samen met de locatie Zierikzee gehouden. De jongeren  komen op zondagavond bij elkaar in het jeugdhonk. Samen optrekken en plezier maken. De avonden gebruiken we om te helpen bij het maken van een keuze voor Jezus. Er is een 12+ en een 15+ groep.