Meervoudig leiderschap

We werken in teams. Ook de leiders. In de gemeente zijn er oudsten en diakenen aangesteld. Het team bestaat uit 4 oudsten en 1 diaken.
Twee ervan zijn speciaal voor locatie Noordgouwe. Zij overleggen  met het locatie team. Die bestaat uit gemeenteleden die zorg dragen vooreen bepaald deelgebied.

Willem en Leni van der Stelt
Willems verlangen is het dienen van God,  en mensen de liefde van God te laten zien. Praktisch houdt dat in dat hij mensen, die problemen hebben en/ of door het leven beschadigd zijn,helpt tot hun doel te komen.  Samen met zijn gezin woont hij in Brouwerhaven. Willem is in het dagelijks leven werkzaam bij een zorgboerderij voor mensen met psychische problemen. Leni werkt als doktersassistente voor de huisartsen van Brouwershaven en Scharendijke.

Edwin en Irma Postma
Edwin en Irma zijn erg blij met de warme ruimte die er is om een huisgezin van God te zijn. Waarin ieder nieuwe dingen van elkaar kan leren. Hoe hij/zij God het beste kan dienen. We vinden het super als ook mensen die nog geen Christen zijn dit willen proeven.
Edwin en Irma wonen in Zonnemaire. Edwin werkt bij een energiebedrijf en Irma bij het Christelijke boekwinkeltje in Zierikzee.