Over ons

Geloven

Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste geloofsstandpunten. Deze punten komen voort uit de overtuiging dat de Bijbel door God is geïnspireerd. De Bijbel is daarom het leidraad van onze levens.

Relatie

God bestaat en Hij heeft ons gemaakt met een doel, namelijk dat we in relatie met Hem leven. Echt leven betekent dat we met God in contact staan en Hem volgen.

Jezus

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is mens geworden en heeft het mogelijk gemaakt God te leren kennen en in relatie met Hem te leven. Dat deed Hij door te sterven aan een kruis en na drie dagen weer levend te worden.

Kiezen

Ieder mens heeft een vrije keuze om Jezus te vertrouwen en Hem in zijn leven te vragen. Dat wordt zichtbaar in de doop. Ieder mens ondervindt ook de gevolgen van zijn keuze in het leven na de dood.

Terugkomst

We verwachten dat Jezus spoedig terugkomt om zijn rijk van vrede en rechtvaardigheid te stichten en Satan zijn macht te ontnemen.

Leven

Tot die tijd heeft Jezus de Gemeente, de Bijbel en zijn Geest gegeven om te leven zoals God het bedoeld heeft.

Visie

Jezus is de weg tot God de Vader. Hij is de waarheid en Hij is het leven. De gemeente en wij persoonlijk kunnen alleen vervulling vinden in het dienen, aanbidden en eren van God door Jezus.

Je kunt niet prijzen wat je niet koestert. Je kunt niet verkondigen wat je niet waardeert. Aanbidding van Hem is de brandstof voor en het doel van onze gemeente en wat we willen betekenen in de omgeving.

Missie

"De goede boodschap van Jezus Christus actief in elk dorp van het eiland, door ieder gemeentelid."

Omdat we de vreugde van het aanbidden van Jezus geproefd hebben, willen we dat alle families van de aarde erbij betrokken worden. Jezus zelf heeft alle gelovigen die opdracht gegeven. In de dorpen op het eiland zijn veel mensen die de goede boodschap niet kennen of niet begrepen hebben. Onze focus ligt op de dorpen en niet zozeer op Zierikzee, omdat de Christengemeente Zierikzee daar actief is.

Kernwaarden

Om aan de missie op een eenduidige wijze uitvoering te geven, zijn vier kernwaarden leidend voor de gemeente.

Bijbelgetrouw

De Bijbel zien we als het Woord van God. Het is de norm waar we naar willen leven.

Relatiegericht

Dat doen we niet op een wettische manier maar vanuit het oprecht verlangen te leven zoals Jezus deed. Dat kunnen we niet zonder Hem en niet zonder elkaar. Daarom is open en diepgaand gebedsleven zo belangrijk.

Vrije gemeenschap

We zien de gemeente als een gezin, een groep gelovigen waar ieder iets op zijn wijze aan bijdraagt om de missie uit te voeren. We zien de gemeente niet als een instituut of gebouw.

Vernieuwend

Het leven met Jezus leidt to vernieuwing van ons denken en doen. De Heilige Geest zet ons telkens aan om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken die aansluiten bij wat werkt hier in Zeeland.

c843edc1-772a-4f7e-8895-0b479b32b7f4.jpg