Zorg voor elkaar

Als mensen kunnen we in de situatie komen dat we er alleen niet meer uit komen. Er is hulp nodig. Als gemeente helpen we elkaar. Eerst in de kringen. Er is ook een pastoraal team diaconaat. Samen met u kijken wat God zegt over gevoelens, gedrag, gedachten en gewoonten. De Bijbel is het uitgangspunt. Er zijn ook lijnen naar professionele hulpverleners.